Paza umana

Societatea  SMB ofera clientilor servicii de paza cu personal uman la cele mai inalte standarde existente pe piata. Serviciile de paza si protectie sunt organizate in sistem militarizat, cu personal selectat, instruit, testat si indrumat de profesionisti sub strictul control al institutiilor abilitate.

Conform Legii 333/2003, „H.G. 301/2012 societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate sa asigure paza acestora”.
Serviciul de paza umana este destinat obiectivelor cum ar fi:

  • Societati comerciale, (sedii de birouri, hale industriale, showroom-uri, service-uri si parcuri auto , magazine, hypermarketuri, spatii comerciale, farmacii, case de amanet si bijuterii etc.);
  • Hotelurilor, pensiunilor;
  • Santiere de constructii;
  • Sediilor si sucursalelor bancare;
  • Ansambluri rezidentiale;
  • Institutii publice;
  • Scoli, gradinite;
  • Parcuri, piete, centre medicale etc.
  • Evenimente sportive si culturale

Agentii SMB sunt special pregatiti din punct de vedere psihologic, capabili sa asigure orice obiectiv in conditii de siguranta, cu discretie, cinste si corectitudine.

Garantia calitatii serviciilor noastre este data de controalele efectuate de catre inspectorii de teren, sefii de divizie si de obiective pe timp de zi/noapte si sistemul de raportare din ora in ora la Dispeceratul Paza. Un plus de siguranta este oferit de posibilitatea agentului de paza de a intra in legatura cu echipajele de interventie aferente zonei din care face parte obiectivul in cazuri de forta majora.

PROMPTITUDINE

Agentii de paza vor fi echipati in timpul serviciului in uniforma societatii SMBavand in dotare mijloace de autoaparare (pistol cu gaz sau glont, baston de cauciuc, spray lacrimogen-paralizant, vesta de protectie), mijloace de comunicare (telefon mobil/statie de emisie receptie) precum si mijloace de avertizare sonora si luminoasa (lanterne, fluiere);

Fiecare post de paza va avea in dotare telefon mobil prin care agentii de paza comunica situatia postului in fiecare ora catre dispeceratul SMB. Acestia pot fi apelati oricand din exterior de catre reprezentantii autorizati ai beneficiarului pentru a verifica situatia obiectivului;

Societatea SMB va monta in punctele cheie ale obiectivului, dispozitive de pontaj pentru agentii de paza, asigurandu-ne astfel ca acestia vor respecta cu strictete itinerarul de patrulare stabilit in planul de paza (acolo unde este cazul);

Agentii de paza vor prelua bunurile si valorile pe baza de proces verbal de predare-primire si vor asigura securitatea acestora prin urmarirea unui itinerar de patrulare. Agentii vor efectua deasemenea controlul accesului auto si persoane in cadrul obiectivului pe timpul programului de lucru, completand registrele conform Legii 333/2003 si HG 301/2012;

Planul de paza al obiectivului va fi intocmit de specialistii societatii noastre si cu acceptul beneficiarului va fi inaintat si avizat la organele de politie;

Agentii de paza sunt coordonati, instruiti si verificati zilnic de un sef de zona, asigurandu-ne astfel ca serviciul este prestat fara abateri regulamentare si obiectivul este in siguranta.

In obiectivele unde se impune, SMB  va dota posturile de paza cu caini special antrenati pentru a insoti agentii de paza si a preveni orice tentativa infractionala;

ATRIBUTIILE AGENTILOR DE PAZA

Conform art. 48 al Legii 333/2003, atributiileagentului de paza sunt urmatoarele:

a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;

b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate în planul de paza si sa asigure integritatea acestora;

c) sa permita accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;

d) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savârsit infractiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul pazit, pe cele care încalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luând masuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri;

e) sa încunostinteze de îndata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui eveniment în timpul executarii serviciului si despre masurile luate

f) în caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si în orice alte împrejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de îndata la cunostinta celor în drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului

g) în caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia

h) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor în caz de dezastre;

i) sa sesizeze politia în legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor

j) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii

k) sa poarte numai în timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai în cazurile si în conditiile prevazute de lege;

l) sa poarte uniforma si însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta;

m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi în timpul serviciului;

n) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte în prealabil conducerea unitatii despre aceasta;

o) sa execute întocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie respectuos în raporturile de serviciu;

q) sa respecte consemnul general si particular al postului.


Apeleaza cu incredere


+40353408585
Adresa

SMB Security

Str.Siretului, Nr.13
Complex Mestesugaresc,
etaj 1, birou 4
Targu Jiu - Gorj