Scoala de pregatire si calificare agenti

Agenţii de pază şi ordine, îndeplinesc sarcini care vizează, în principal, patrularea în afara şi în incinta obiectivelor, pentru prevenirea pătrunderilor ilegale, furturilor, actelor de violenţă prin folosirea tuturor mijloacelor de pază în condiţiile şi cu respectarea actelor normative în vigoare.

OBIECTIVELE CURSULUI

1. Însuşirea şi aprofundarea de către cursanţi a cunoştinţelor din domeniul pazei persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor.
2. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor specifice, în scopul îndeplinirii la un nivel calitativ superior a misiunilor specifice serviciului de pază.
3. Formarea şi fixarea deprinderilor necesare utilizării mijloacelor de pază şi de autoapărare din dotare în diverse situaţii.
4. Însuşirea prevederilor actelor normative în vigoare care reglementează activitatea de pază ori care au tangenţă cu acest domeniu.
5. Creşterea rezistenţei fizice şi psihice la efort prelungit, în condiţii normale şi de stres.
6. Stăpânirea unor procedee de bază din domeniul autoapărării.

ÎNSCRIEREA LA CURS

Pentru a se putea înscrie şi urma acest curs, este necesar, ca solicitantul să depună o cerere şi documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor în conformitatea cu Legea nr. 333/2003 si H.G. 301/2012
Acte necesare pentru înscrierea la cursul de agent pază şi ordine
– buletin (carte) de identitate (original si copie);
– certificat de naştere (original si copie);
– certificat de căsătorie, dacă este cazul, (original şi copie) numai pentru femei);
– diploma de studii, minim şcoala generală, (original si copie);
– adeverinţă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie şi aviz psihologic;
– dosar cu şină şi folie plastic;
– cazier judiciar.

 

LOCURI DE DESFĂŞURARE A PREGĂTIRII

Pregătirea teoretică se va face cu ajutorul mijloacelor de instruire specifice şi tehnologiilor didactice existente în cadrul SC SMB SRL, si a formatorilor certificati.
Pregătirea fizică se va face în sala de sport de la sediul societăţii
Şedinţele de tragere vor avea loc in Poligonul din Municipiul Targu Jiu din judetul Gorj.

DURATA CURSULUI

1. Pregătire profesională specifica – 57 ore – 15,8 %
2. Pregătire juridică (legislaţie generală) – 27 ore – 6,9 %
3. Pregătire tehnică specifică – 23 ore – 6,4 %
– Cunoaşterea armamentului;
– Instrucţia focului;
– Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de radio şi telecomunicaţii;
– Cunoaşterea şi folosirea PSI;
– Acordarea primului ajutor.
4. Pregătire fizică – 15 ore – 4,2 %
5. Practică în serviciul de pază – 240 ore – 66,6 %
Total de curs – 360 ore (100 %).

EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Conform cu:
– Hotărârea Guvernului nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobareaNormelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulţilor.
– Hotărârea Guvernului nr. 1829 din 28 octombrie 2004, pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesionala a adulţilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003.
Se va susţine în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai . IJP Gorj  – Serviciul Ordine Publică si reprezentanţi ai SC SMB SRL  – INSTRUIRE ŞI PAZĂ

COSTURI

Taxa de curs este de 400 ron . Pentru achitarea integrală la începutul cursului se aplică o reducere de 10%.

Apeleaza cu incredere


+40353408585
Adresa

SMB Security

Str.Siretului, Nr.13
Complex Mestesugaresc,
etaj 1, birou 4
Targu Jiu - Gorj